با سلام

در این قسمت شبکه عصبی LVQ (Learning Vector Quantization ) را معرفی می کنیم. س از آموزش ساختار شبکه به صورت تئوری، به صورت عملی یک شبکه LVQ را از ابتدا در MATLAB پیاده سازی می کنیم و فایل آن قابل دانلود است.

شبکه عصبی LVQ از شبکه ی SOM ورودی خود را دریافت می کند. در پایان با استفاده از تولباکس متلب هم یک شبکه ی lvq را پیاده سازی می کنیم و آن را آموزش می دهیم.

در این جلسه مهم ترین مطالبی که ذکر خواهند شد به شرح زیر می باشند:

  1. خصوصیات
  2. استخراج ویژگی توسط SOM
  3. پردازش رقابتی
  4. lvq1
  5. ویژگی های اصلی و مشکلات
  6. نورون مرده
  7. lvq2
  8. آموزش شبکه های lvq1 و lvq2
  9. پیاده سازی شبکه lvq در متلب (هم کد نویسی بصورت دستی و هم کد تولباکس متلب)

شما می توانید این ویدئو آموزشی را در سایت متلب یار و از لینک داده شده در ادامه مطلب مشاهده و دانلود نمایید.

تذکر:

قسمت های قبلی این مجموعه آموزشی را می توانید از اینجا مشاهده نمایید

کلید واژه:

, dead neuron, Learning vector quantization, lvq, lvq neural network, lvq1, lvq2, neural network شبکه عصبی, Self Organizing Map, som as feature e,tractor, استخراج ویژگی توسط SOM, تولباکس متلب, شبکه عصبی, شبکه عصبی باناظر, شبکه عصبی بدون ناظر, نورون مرده