اقتصاد مهندسی یا Engineering Economy مجموعه‌ای از تکنیک‌ها و روش‌ها برای ارزیابی اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری است.موفقیت در حل مسائل مهندسی غالباً به توانایی و بررسی هر دو عامل اقتصادی و فنی وابسته‌است.

اقتصاد مهندسی کمک می‌کند تا با استفاده از روش‌های منطقی و ریاضیاتی، تصمیم گیری‌های بهتر و اقتصادی تری صورت گیرد.

اقتصاد مهندسی درسی ۳ واحدی و تخصصی برای دانشجویان رشته مهندسی فناوری اطلاعات در دانشگاه هاس سراسری و پیام نور و آزاد است.

از جمله منابعی که برای این درس پیشنهاد می شود کتاب “اقتصاد مهندسی، با ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی” تالیف محمدمهدی اسکونژاد برای دانشجویان دانشگاه پیام نور است.

می بایست این دوره با رویکرد کمک آموزشی و مخصوص دانشجویان کارشناسی تهیه شود و تمامی سرفصل های تعیین شده را پوشش دهد.