در این دوره انتقال یا آپلود کدهای PHP که برای طراحی یک سایت نوشته می شود، جهت دسترسی عمومی روی هاست، آموزش داده شود.