wpf یا window presentation foundation رابط جدید کاربر با برنامه است که توسط مایکروسافت برای دو زبان برنامه نویسی C# و vb.net گسترش داده شده است.

از مهمترین خصوصیات برنامه نویسی در wpf جدا بودن واحد برنامه نویسی و منطق از محیط طراحی و رابط کاربری است.

این آموزش باید بصورت پروژه محور و کاربردی باشد بصورتی که کاربر بعد از دیدن آموزش توانایی نوشتن یک اپلیکیشن تجاری با تکنولوژی WPF را داشته باشد .